bepalen

Vandaag kwam ik via een app-je op briljante wijze in aanraking met twee absolute nogo's als je in een positie bent of lijkt te zijn om iets te bepalen. 

Iets bepalen voor een ander en je daar zelf niet aan houden.

Welk kind heeft het niet meegemaakt? Ouders bepalen, maar houden zich zelf niet aan de regel zonder dat daar een goed uitlegbare reden voor is. Het is uit te leggen dat om goed uitgerust te zijn een kind meer slaap nodig heeft dan een volwassene. Het is niet uit te leggen dat een kind zijn groente moet eten terwijl een of beide ouders daar maar beperkt aan mee doen. Groente is gezond voor ieder.

Iets achteraf bepalen.

Je bent halverwege een activiteit of hebt toegezegd ergens aan bij te dragen. Plotseling introduceert iemand met enige (geveinsde) autoriteit een nieuwe regel. Er is niet echt ruimte voor overleg. Je doet niet meer mee of je legt je er bij neer. Iedereen kan leven met aanpassing van de regels. Mits er werkelijk een vrije keuze is. Niemand kan er mee leven als een enkeling de regels achteraf en eenzijdig aanpast. Hoe goed verpakt ook het voelt dan toch als manipulatie en misbruik.