Contact

Voor en Achternaam Please enter your name. Je Beste Email Adres Please enter a valid email. Je telefoonnummer Please enter a valid phone number. Je Bericht Please enter a message. Ik ga akkoord met de voorwaarden en privacy You must accept the Terms and Conditions. Verzend! Message failed. Please try again. Dank voor je bericht. … Read more

TY-coaching

Dank Bedankt voor het bestellen van je coaching. Bekijk je email om toegang te krijgen tot het programma. Hartelijke groet! Walter.

OPTIN_PASS_Gevoelens – een lijst van beschrijvende woorden

Gevoelens – een lijst van beschrijvende woorden Hieronder vind je een lijst van woorden die gebruikt kunnen worden om een combinatie van emotionele staten en fysieke sensaties uit te drukken oftewel gevoelens. De lijst is bedoeld als inspiratie. Je kunt zo bijvoorbeeld onderzoeken waar je zelf staat en naar relaties tussen mensen. Hoe we onze … Read more

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn Bang Afkeer Onrust Verward Angstig, Haatdragend, Alert, geagiteerd, Ambivalent, in paniek, minachtend, gealarmeerd, aarzelend, ontsteld, vol afschuw, geschrokken, onthutst, ongerust, vijandig, nerveus, onzeker, op mijn hoede, walging ongemakkelijk, perplex, verschrikt,   ontdaan, onthutst, verbijsterd versteend, Opgelaten ontmoedigd, verloren verontrust, Onbehaaglijk, ontsteld,   wantrouwend ongemakkelijk, verbaasd, Treurig … Read more

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn Toegenegen Zelfverzekerd Verfrist Betrokken hartelijk gesterkt gestimuleerd aandachtig liefdevol open, trots, hersteld, betoverd, teder vastberaden, uitgerust, geboeid, vol mededogen veilig, zeker, verjongd, gefascineerd, vriendelijk zelfbewust vernieuwd geïnteresseerd, zachtmoedig Gestimuleerd geïntrigeerd, warm Dankbaar Energiek, gestimuleerd, Dankbaar, enthousiast, nieuwsgierig, Hoopvol erkentelijk, geanimeerd, verdiept, Bemoedigd, geraakt, gepassioneerd, waakzaam optimistisch, ontroerd … Read more