TY-coaching

Dank

Bedankt voor het bestellen van je coaching.

Bekijk je email om toegang te krijgen tot het programma.

Hartelijke groet! Walter.

IN_stress_onbalans_1

Exclusieve suggesties voor het omgaan met Stress en Onbalans

Een gratis video met 5 suggesties die helpen om minder stress te ervaren en die tegelijk zorgen voor betere balans tussen privé en werk. 

in_video_still_stress_onbalans_1

Walter Hottinga geeft je in deze korte video een aantal goed onderzochte en door hemzelf  en zijn klanten gebruikte suggesties om meer vrijheid en kracht te ervaren.

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

Bang Afkeer Onrust Verward
Angstig, Haatdragend, Alert, geagiteerd, Ambivalent,
in paniek, minachtend, gealarmeerd, aarzelend,
ontsteld, vol afschuw, geschrokken, onthutst,
ongerust, vijandig, nerveus, onzeker,
op mijn hoede, walging ongemakkelijk, perplex,
verschrikt,   ontdaan, onthutst, verbijsterd
versteend, Opgelaten ontmoedigd, verloren
verontrust, Onbehaaglijk, ontsteld,  
wantrouwend ongemakkelijk, verbaasd, Treurig
  beschaamd, verbouwereerd, Bedroefd,
Vermoeid schuldig, verschrikt melancholiek,
Futloos, verward   ontmoedigd,
leeg,   Geërgerd ongelukkig,
lusteloos, Pijn Boos, terneergeslagen,
slaperig, Alleen, gefrustreerd, teleurgesteld,
uitgeblust, berouwvol, geïrriteerd, verdrietig,
uitgeput, gebroken, ongeduldig, wanhopig,
verslagen gekweld, ontevreden, triest
  gekwetst, ontstemd  
Machteloos miserabel,   Afwezig
Hopeloos, ontredderd Kwaad Afstandelijk,
hulpeloos   Furieus, apathisch,
moedeloos Gespannen razend, gelaten, koel,
  Chagrijnig, verontwaardigd, ongeïnteresseerd,
Kwetsbaar geïrriteerd, woedend, onverschillig,
Gevoelig overweldigd, wraakzuchtig teruggetrokken,
hulpeloos, rusteloos,   verveeld,
onzeker, zenuwachtig Verlangend vervreemd
wiebelig   Afgunstig,  
    hunkerend,  
    jaloers,  
    nostalgisch,  
    smachtend  

Ervaar vrijheid en energie

Bewezen effectief en zonder risico

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn

Toegenegen Zelfverzekerd Verfrist Betrokken
hartelijk gesterkt gestimuleerd aandachtig
liefdevol open, trots, hersteld, betoverd,
teder vastberaden, uitgerust, geboeid,
vol mededogen veilig, zeker, verjongd, gefascineerd,
vriendelijk zelfbewust vernieuwd geïnteresseerd,
zachtmoedig Gestimuleerd geïntrigeerd,
warm Dankbaar Energiek, gestimuleerd,
Dankbaar, enthousiast, nieuwsgierig,
Hoopvol erkentelijk, geanimeerd, verdiept,
Bemoedigd, geraakt, gepassioneerd, waakzaam
optimistisch, ontroerd geprikkeld,
verwachtingsvol levendig, Vredig
Opgebeurd verbaasd, Gecentreerd,
Gestimuleerd Extatisch, verbluft, gelijkmoedig,
Energiek, geestdriftig, verlangend, gelukkig,
enthousiast, gelukzalig, verrast, gerust, helder,
geanimeerd, hartstochtelijk, versterkt, kalm,
gepassioneerd, opgewekt, verwonderd, ontspannen,
geprikkeld, opgewonden, vurig opgelucht, op
levendig, stralend, mijn gemak,
verbaasd, uitbundig, Vrolijk rustig,
verbluft, uitgelaten, Blij, sereen,
verlangend, verrukt frivool, stil,
verrast, geamuseerd, tevreden
versterkt, Geïnspireerd gelukkig, vervuld,
verwonderd, Onder de indruk, opgetogen, voldaan,
vurig verbaasd, uitbundig
verwonderd

Ervaar vrijheid en energie

Bewezen effectief en zonder risico