Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

Bang Afkeer Onrust Verward
Angstig, Haatdragend, Alert, geagiteerd, Ambivalent,
in paniek, minachtend, gealarmeerd, aarzelend,
ontsteld, vol afschuw, geschrokken, onthutst,
ongerust, vijandig, nerveus, onzeker,
op mijn hoede, walging ongemakkelijk, perplex,
verschrikt,   ontdaan, onthutst, verbijsterd
versteend, Opgelaten ontmoedigd, verloren
verontrust, Onbehaaglijk, ontsteld,  
wantrouwend ongemakkelijk, verbaasd, Treurig
  beschaamd, verbouwereerd, Bedroefd,
Vermoeid schuldig, verschrikt melancholiek,
Futloos, verward   ontmoedigd,
leeg,   Geërgerd ongelukkig,
lusteloos, Pijn Boos, terneergeslagen,
slaperig, Alleen, gefrustreerd, teleurgesteld,
uitgeblust, berouwvol, geïrriteerd, verdrietig,
uitgeput, gebroken, ongeduldig, wanhopig,
verslagen gekweld, ontevreden, triest
  gekwetst, ontstemd  
Machteloos miserabel,   Afwezig
Hopeloos, ontredderd Kwaad Afstandelijk,
hulpeloos   Furieus, apathisch,
moedeloos Gespannen razend, gelaten, koel,
  Chagrijnig, verontwaardigd, ongeïnteresseerd,
Kwetsbaar geïrriteerd, woedend, onverschillig,
Gevoelig overweldigd, wraakzuchtig teruggetrokken,
hulpeloos, rusteloos,   verveeld,
onzeker, zenuwachtig Verlangend vervreemd
wiebelig   Afgunstig,  
    hunkerend,  
    jaloers,  
    nostalgisch,  
    smachtend  

Ervaar vrijheid en energie

Bewezen effectief en zonder risico