Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn

Toegenegen Zelfverzekerd Verfrist Betrokken
hartelijk gesterkt gestimuleerd aandachtig
liefdevol open, trots, hersteld, betoverd,
teder vastberaden, uitgerust, geboeid,
vol mededogen veilig, zeker, verjongd, gefascineerd,
vriendelijk zelfbewust vernieuwd geïnteresseerd,
zachtmoedig Gestimuleerd geïntrigeerd,
warm Dankbaar Energiek, gestimuleerd,
Dankbaar, enthousiast, nieuwsgierig,
Hoopvol erkentelijk, geanimeerd, verdiept,
Bemoedigd, geraakt, gepassioneerd, waakzaam
optimistisch, ontroerd geprikkeld,
verwachtingsvol levendig, Vredig
Opgebeurd verbaasd, Gecentreerd,
Gestimuleerd Extatisch, verbluft, gelijkmoedig,
Energiek, geestdriftig, verlangend, gelukkig,
enthousiast, gelukzalig, verrast, gerust, helder,
geanimeerd, hartstochtelijk, versterkt, kalm,
gepassioneerd, opgewekt, verwonderd, ontspannen,
geprikkeld, opgewonden, vurig opgelucht, op
levendig, stralend, mijn gemak,
verbaasd, uitbundig, Vrolijk rustig,
verbluft, uitgelaten, Blij, sereen,
verlangend, verrukt frivool, stil,
verrast, geamuseerd, tevreden
versterkt, Geïnspireerd gelukkig, vervuld,
verwonderd, Onder de indruk, opgetogen, voldaan,
vurig verbaasd, uitbundig
verwonderd

Ervaar vrijheid en energie

Bewezen effectief en zonder risico